Vállalkozások által nem teljesített ajánlások

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  36. § (1) bekezdése alapján„Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozza.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület eljáró tanácsai által az alábbi ügyekben hozott ajánlásait, a fogyasztói jogvitában érintett vállalkozások nem teljesítették: