Vállalkozások tájékoztatási kötelezettsége

PANASZKEZELÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény 17/A.§, 17/B.§, 17/C.§)

 
A vállalkozás üzletében kifüggesztve köteles a fogyasztót tájékoztatni

•    székhelyéről,
•    panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg az üzlet (értékesítés, illetve a forgalmazás) helyével,
•    a panaszkezelés módjáról
•    levelezési címéről

Elektronikus levelezési, illetve internetes címéről, telefonszámáról csak akkor kell tájékoztatást adnia, ha a panaszokat ilyen módon is fogadja.
A tájékoztatásban fel kell tüntetni, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Itt kell felsorolni a megyei békéltető testületek listáját, illetve azok székhelyét, telefonos, internetes elérhetőségét és levelezési címét.