Bács - Kiskun megyei Békéltető Testület - HIRDETMÉNY

H I R D E T M É N Y

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület a békéltető testületi tagok kijelölések szabályairól szóló 2015/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében előírt kötelezettségének megfelelően ezúton hívja fel a Testület illetékességi területén működő fogyasztóvédelmi szervezetek figyelmét arra, hogy a jelen hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül – tag pótlása érdekében - jelöljék ki a Testületbe általuk javasolt 1 fő jogász szakképzettséggel rendelkező személyt.

A fogyasztóvédelmi szervezetek javaslataikat – a fent hivatkozott kormányrendelet 4.§-ában foglaltak figyelembevételével - a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület elnökének kell megküldeni (dr. Horváth Zsuzsanna 6000 Kecskemét Árpád krt. 4.).

 

Fogyasztói reklamációk - lábbelik

A Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület szervezésében a fogyasztóvédelmi hatóság, vállalkozások képviselői, valamint a békéltető testületi tagok közösen hallgatták meg Hoffer Ferenc igazságügyi szakértő „Lábbeli fogyasztói reklamációk a szakértő szemszögéből” című előadását. Ezt követően jelenlévők és a szakértő jó hangulatú konzultáció keretében vitatta meg a lábbelik fogyasztói reklamációjával összefüggő problémákat és tapasztalatokat.

Megalakult a Kecskeméti Fogyasztóvédelmi Egyesület

A civil fogyasztóvédők egy csoportja létre hozta a Kecskeméti Fogyasztóvédelmi Egyesületet. Egyesületünk közhasznú tevékenységet folytató, pártoktól független társadalmi szervezet. Célja elsősorban a fogyasztói jogok érvényesítésének elősegítése, továbbá a fogyasztók tájékoztatása, a tudatos fogyasztóvá nevelés, valamint feltárni, képviselni, védeni a fogyasztói érdekeket. Céljaink között szerepel a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése is.

Nem együttműködő vállalkozások

 Együtt nem működő vállalkozások: 2012. 07 . 29 -től 

Együtt nem működő az a vállalkozás, amely felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, íly módon akadályozva az egyezség létrehozását.