HIRDETMÉNY

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület a békéltető testületi tagok kijelölések szabályairól szóló 2015/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében előírt kötelezettségének megfelelően ezúton hívja fel a Testület illetékességi területén működő fogyasztóvédelmi szervezetek figyelmét arra, hogy a jelen hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül – tag pótlása érdekében - jelöljék ki a Testületbe általuk javasolt 1fő jogász szakképzettséggel rendelkező személyt.
A fogyasztóvédelmi szervezetek javaslataikat – a fent hivatkozott kormányrendelet 4.§-ában foglaltak figyelembevételével - a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület elnökének kell megküldeni (dr. Horváth Zsuzsanna 6000 Kecskemét Árpád krt. 4.).

Minden negyedik ügy egyezséggel zárult

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET      Az építőipari panaszok száma emelkedett        

Az elmúlt évben az előzőhöz képest megduplázódott azoknak az ügyeknek a száma, amelyeknél a felek egyezségre jutottak. A kamara mellett működő Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testülethez beérkezett ügyek közel 70 %-át érdemi döntések meghozatalával sikerült lezárni – fogalmazott dr. Horváth Zsuzsanna elnök, a testület 2017. évi szakmai beszámolójának a megvitatása során.

A konkrét számadatokról a testület elnökhelyettesét, Karádi Jánost kérdeztük.

Nem kímélik a termékbemutatós cégek a nyugdíjasokat - A jogszabályok szigorodtak, de még mindig kijátszhatóak!A jogalkotó hiába próbálja visszaszorítani a termékbemutatós cégeket a jogszabályok módosításával, szigorításával, sajnos még mindig hihetetlen vásárlásokra veszik rá az idős embereket. „Természetesen” továbbra is a közérzet/egészségjavító készülékek viszik a pálmát, melyekből egyre többféle termék létezik a piacon többszázezer forintos vételáron.

Milyen esetben élhetünk termékszavatossággal?

 A termékszavatosság intézményét az új Polgári Törvénykönyv vezette be, és új igényérvényesítési lehetőséget biztosít a fogyasztóknak hibás teljesítés esetére. A termékszavatossági kötelezettség alapján, a termék hibája esetén nem csupán a terméket eladó tartozik szavatossággal a fogyasztó felé, hanem a termék gyártója is. Milyen esetekben tartozik a gyártó termékszavatossággal? Hogyan érvényesíthető a termékszavatosság?

Kötbér jár a fogyasztónak, ha az áramszámla nem érthető és követhető

 A Kúria döntést hozott a fogyasztók védelmében!

Nem csak az a közüzemi szolgáltatók kötelessége, hogy havonta számlákat bocsássanak ki, hanem a számláknak, fizetési emlékeztetőknek, fizetési felszólításoknak érthetőnek és követhetőnek is kell lennie. Amennyiben nem ez történik, akkor a fogyasztó jogosan kérhet kötbért az áramszolgáltatótól. - A Kúria ítéletet hozott a fogyasztói jogok védelmében!