Megalakult a Kecskeméti Fogyasztóvédelmi Egyesület

A civil fogyasztóvédők egy csoportja létre hozta a Kecskeméti Fogyasztóvédelmi Egyesületet. Egyesületünk közhasznú tevékenységet folytató, pártoktól független társadalmi szervezet. Célja elsősorban a fogyasztói jogok érvényesítésének elősegítése, továbbá a fogyasztók tájékoztatása, a tudatos fogyasztóvá nevelés, valamint feltárni, képviselni, védeni a fogyasztói érdekeket. Céljaink között szerepel a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése is.

Célkitűzéseink megvalósításának érdekében szoros együttműködésre törekszünk a fogyasztói érdekek képviseletében érintett más hazai szervezetekkel, minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesületünk eredményes működését. A tudatos fogyasztóvá nevelés érdekében oktatást, képzést szervezünk és végzünk. Szeretnénk elérni, hogy a fogyasztók már a vásárlás, szolgáltatás igénybevétele előtt legyenek tisztában az őket megillető jogokkal, és így egyenlő partnerei tudjanak lenni a vállalkozásoknak. Egyesületünk több tagja a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testületben, személyes részvételével közreműködik az alternatív vitarendezési eljárásokban.

Az Egyesület tagjai heti rendszerességgel személyes, tanácsadási feladatokat is ellátnak. A tanácsadás során rávilágítanak többek között arra, hogy a fogyasztók panaszaik rendezése tekintetében a leghatékonyabb megoldással élhessenek, ellátják  őket azokkal az információkkal, amelyek birtokában magabiztosan tudják igényeiket érvényesíteni úgy az egyes szolgáltatások igénybevétele, mint a vásárlásaik során.

A tanácsadás helye:  Bács Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara földszinti irodahelyiségében (Kecskemét, Árpád krt. 4).  Tanácsadási időpont:    minden héten, szerdai napokon 9-12 óráig.