Tisztességtelen általános szerződési feltételek

A Fővárosi Törvényszék ítéletében helyt adott a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete keresetének, és kimondta, hogy valamennyi szerződő félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek a Kővári Forrás Kft. által használt tisztességtelen általános szerződési feltételek. A szerződési feltételek alkalmazásának abbahagyására kötelezte, és eltiltotta a jövőben ezek kitételek alkalmazásától a vállalkozást. Ezen kívül saját költségén közlemény közzétételéről is gondoskodnia kell egy országos napilapban.
Mi szerepelt a szerződésekben?

A fogyasztók egyrészről tudomásul kellett, hogy vegyék, hogy a vásárlás az eladó fióktelepén történik, így nem illeti meg őket az indokolás nélküli elállási jog. A vállalkozásnak ugyanakkor a cégnyilvántartás szerint egyáltalán nem volt bejelentett fióktelepe, és a szerződésből a szerződéskötés helyszíne sem derült ki.

A vállalkozás olyan jogszabályra hivatkozott a szerződésben, ami az internetes vásárlásra vonatkozik és nem az üzleten kívüli vásárlásra, ráadásul már nem is hatályos.

Harmadrészt a vállalkozás kikötötte, hogy nem gyakorolhatja a vásárló az elállás jogát olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.  Ez valóban megfelel a jogszabálynak, azonban a vállalkozás által értékesített termékek nem tartoznak ebbe a körbe, ennek ellenére a megrendelt termékek táblázata felett „egyedileg megrendeli” szövegrészlet szerepelt, mely minden esetben egyedi rendelést feltételez, azonban a termékek egyike sem egyedileg gyártott termék, illetve az „alvásterápia” termék alatt, ahol lehetőség lenne egyedi méret megadására, ez az adat nem kerül kitöltésre.

Negyedrészt a fogyasztó esetleges nemfizetése esetére a vállalkozás kikötötte, hogy a befizetett vételárrészlet foglalónak minősül, nem jár vissza a fogyasztó részére. És ezen felül még 25 % kötbér megfizetésére is köteles a vásárló. Ez teljes mértékben jogszabályba ütközik, hiszen megfosztja a fogyasztót az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásától, amikor is visszajárna a fogyasztó részére a teljes befizetett összeg.

A vállalkozás elsősorban egészségügyi, háztartási termékeket kínál bemutatóin, kiemelten az idősebb, nyugdíjas, illetve beteg fogyasztók részére. Az egyes termékek értéke akár a több százezer forintot is elérheti, ezért kiemelten fontos, hogy a fogyasztók – amennyiben otthon nyugodt körülmények között átgondolják a döntésüket - élni tudjanak a jogszabály biztosította indokolás nélküli elállási joggal, melyet a vállalkozás megpróbált korlátozni a szerződésekben.


"forrás" 2017.07.04. Jogi Fórum/FOE