Az indoklás nélküli elállási jog buktatói online vásárlás esetén - Amire a jogérvényesítésnél figyelni érdemes!


A fogyasztókat megilleti – bizonyos kivételekkel, mint például a felbontott számítógépes játékok CD- vagy DVD lemezei vagy éppen a fogyasztók egyedi utasításai alapján elkészített termékek – a tizennégy napos, indokolás nélküli elállás joga, ha internetről vásároltak. Ez azt jelenti, hogy meggondolhatják magukat az átvételtől számított tizennégy napon belül, és visszaküldhetik a terméket, ezt saját költségükön kell megtenniük. Ebben az esetben a vállalkozásnak meg kell térítenie a fogyasztó által kifizetett teljes összeget. Nem mindegy azonban, hogy a fogyasztók hogyan és mi módon érvényesítik e jogukat!

A fogyasztó interneten rendelt meg egy laptopot 140.000 Ft-ért, de miután bekapcsolta, látta, hogy az rosszul jeleníti meg a karaktereket és a színeket. Visszaküldte ezért azt egy hét múlva és levelében mindössze annyit írt, hogy a termék hibás. Később szembesült csak azzal, hogy ő hiába a pénzt szerette volna visszakapni, a webáruház javítani vagy cserélni volt hajlandó a terméket.

A fenti esetben a webáruháznak igaza volt!


Közel sem mindegy ugyanis, hogy a fogyasztók hogyan és mi módon érvényesítik e jogukat! Ha nem figyelnek oda, akkor könnyen úgy járhatnak, mint a fenti esetben a vásárló. A jogszabályok szerint ugyanis a fogyasztó vagy az erre kifejezetten rendszeresített nyilatkozatminta útján vagy pedig egyértelmű, kifejezetten az indokolás nélküli elállási jogra vonatkozó írásos nyilatkozata útján gyakorolhatja ezt a jogot. Ha azonban a fogyasztó másként fogalmaz, azt úgy értheti a másik fél, hogy nem ezt a jogát érvényesíti (amely alapján rögtön a pénzvisszafizetésre lenne jogosult), hanem a termék hibája miatt tesz panaszt (amikor viszont a hiba miatt elsősorban csak ingyenes kijavítást vagy kicserélést követelhet). Ez azért lényeges, mert hiába interneten történt a vásárlás, attól még ugyanúgy megilleti a fogyasztót a tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog mellett a termék hibája miatti szavatossági fogyasztói jogok is. Ezek közül érvényesítheti csak valamelyiket, és ezt kell mérlegelni annak a fogyasztónak, aki olyan helyzetbe kerül, hogy az átvételtől számított tizennégy napon belül romlik el az internetről megrendelt termék.

Értelemszerűen ebben az esetben a fogyasztó dönti el, hogy melyik jogát kívánja érvényesíteni. Tény, hogy jobban jár azzal, ha rögtön a teljes összeget kéri vissza (azaz az indokolás nélküli elállási jogát érvényesíti végül). Természetesen ez is esetről esetre változhat: ha a fogyasztónak megfelelő az ingyenes javítás vagy csere, úgy bejelentheti ezt az igényét is, de utóbbi esetben számítania kell arra, hogy a kifizetett pénzt csak és kizárólag akkor kérheti vissza, ha az ingyenes javításnak vagy cserének a webáruház nem tudna eleget tenni. A fentiek miatt fontos tehát, hogy a fogyasztók egyértelműen fogalmazzanak akkor, amikor hangot adnak az adott vállalkozással szembeni igényüknek. Az is nagy jelentőséggel bír, hogy – mivel a fogyasztót ilyenkor erre nézve bizonyítási kötelezettség terheli – mindig írásban jelentsék be a fenti igényüket, lehetőleg e-mailben, hiszen az bizonyítható.
Végül, de nem utolsósorban az szintén fontos, hogy az átvételtől számított tizennégy nap múltán is a fogyasztók még a termék hibája miatt panaszt tehetnek a vállalkozásnál, méghozzá két évig (amelyet az átvételtől számítunk ugyancsak). Ilyenkor az úgynevezett hibás teljesítés miatt tehát elsősorban kijavítást vagy kicserélést, ennek hiányában pedig vételár-leszállítást vagy a teljes vételárat lehet kérni.

 

Forrás: Jogi Fórum/FEOSZ 2018.01.29.