Minden negyedik ügy egyezséggel zárult

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET      Az építőipari panaszok száma emelkedett        

Az elmúlt évben az előzőhöz képest megduplázódott azoknak az ügyeknek a száma, amelyeknél a felek egyezségre jutottak. A kamara mellett működő Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testülethez beérkezett ügyek közel 70 %-át érdemi döntések meghozatalával sikerült lezárni – fogalmazott dr. Horváth Zsuzsanna elnök, a testület 2017. évi szakmai beszámolójának a megvitatása során.

A konkrét számadatokról a testület elnökhelyettesét, Karádi Jánost kérdeztük.

A termékekre vagy a szolgáltatásokra volt több panasz?

A 2017-ben lezárt ügyek 47 %-a termékekhez, míg 53 %-a szolgáltatásokhoz kapcsolódott. A szolgáltatási területhez kapcsolódó ügyeknél az építőipari kivitelezésekkel kapcsolatos vitás ügyek száma az előző évhez képest 30 % - kal emelkedett.

Mik a legfőbb tapasztalataik az építőipari vitás ügyekben?

Több esetben hiányzottak a vállalkozásoktól a munkálatok megkezdése előtt adott árajánlatok, vállalkozói szerződések, a vállalkozók által kért és a fogyasztók által átadott előlegek átvételéről szóló bizonylatok, a beépítésre került anyagokról a számlák, az elvégzett munkálatokról a végszámlák.
Fontos kiemelnem, hogy a munkálatok befejezése után célszerű a megrendelt és befejezett munkálatok átvétele úgy mennyiségileg, mint minőségileg. Ha megállapításra kerül, hogy a vállalt munkálatokból valamit nem végeztek el, vagy minőségi kifogások merülnek fel, akkor azokról egy jegyzőkönyvet kell felvenni. A vállalkozás ilyenkor köteles a jótállás keretén belül a hibákat kijavítani. Ennek a határidejét is célszerű a jegyzőkönyvben rögzíteni.

Mi a módja annak, hogy mestereket, jó szakembereket találjunk?

Manapság a fogyasztóknak egyre nehezebb mesterembereket találni otthonuk felújításához, de a kiválasztásuk előtt célszerű az egyéni vállalkozóktól elkérni az adószámukat, és az ingyenesen elérhető "Egyéni vállalkozók nyilvántartása" weboldalon tájékozódni az előéletükről. Társas vállalkozások esetében szintén az adószám vagy a cégjegyzékszám alapján beszerezhetők a megfelelő információk az "Ingyenes Céginformáció" weboldalon.
 
Mik a tipikus hibák a megegyezés során?

Több esetben szóbeli megállapodással intézik el a megrendelést az elvégzendő munkálatokról és azok kivitelezési költségeiről. Ha vita támad a felek között a megrendelt és elvégzett vagy el nem végzett munkák tekintetében, és egymás között nem tudják azt rendezni, ebben az esetben is fordulhatnak a fogyasztók testületünkhöz. Az ügynek abban az esetben van pozitív kimenetele, ha az eljáró tanács közreműködésével sikerül megállapodniuk a feleknek. 

Varga Mónika

Forrás: Petőfi Népe – Gazdasági Ablak   2018. május 31.