Szerződések utazási szolgáltatásokra és ajánlott biztosítások - A legjellemzőbb jogviták - Beszélgetés a PKKB bírájával


A jó idő beköszöntével sokan indulnak nyaralni, azonban ilyenkor nem várt meglepetések és tetemes többletkiadások is felmerülhetnek. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, az ajánlott biztosításokról és az e téren legjellemzőbb jogvitákról kérdeztük dr. Horváth Ildikót, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját.

A tapasztalat szerint melyek azok a legjellemzőbb utazást érintő jogviták, mellyel a felek bírósághoz fordulnak?


A leggyakrabban jogvitára okot adó hiányosság a szolgáltatás színvonala, az elhelyezés nem megfelelő minősége. A szállodai szoba nem kielégítő tisztasága, az éttermi szolgáltatások hiányossága. Gyakran érvényesítik az utasok az idegenvezetés nem megfelelő színvonalával kapcsolatos vagy a kulturális körutak utasai az egyes programpontok meg nem valósulása miatti igényüket. Sok esetben sérelmezik az utazási szolgáltató nem megfelelő tájékoztatását a szerződés megkötését megelőzően. Így csak a helyszínen szembesülnek azzal, hogy a katalógusban a „transzfer csak 15 perc” szövegrész egyet jelent azzal, hogy az 5 percenként felszálló repülőgépek zaja lehetetlenné teszi a pihenést, vagy a „közelben romantikus sziklás öblök” szövegrész „a szálloda közelében nincs homokos strand” analógiája. Előfordult, hogy az utazási vállalkozó nem adott tájékoztatást arról, hogy a strandra 150 lépcsőn lehet lejutni, ami a 2 kisgyerekes családnak komoly kellemetlenséget okozott. Több ügyben az utazásközvetítő mulasztása volt tetten érhető. Az utas kellő tájékoztatás hiányában nem volt tisztában azzal, hogy ki az utazás tényleges szervezője. Hibás teljesítés miatti igényt érvényesített az utazás szervezőjével szemben az a család, amelynek tagjai - mint később kiderült - a katalógusban szereplő látványterv alapján választották ki a szálláshelyet, azonban az utazás időpontjában csupán egyetlen épület készült el az épületegyüttesből és az építkezés folyamatos zaja miatt lehetetlen volt a pihenés. Nem vagyoni kártérítés iránti igényt érvényesített az az idős házaspár, akik estélyi ruhában megjelentek a karácsonyi gálavacsorán, ahova nem engedték be őket, mert az utazási vállalkozó téves tájékoztatása miatt nem tudtak arról, hogy ennek felára előre, külön fizetendő.

Mi az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések lényege és melyek a rá vonatkozó főbb szabályok? Mit jelent az utazási csomag?

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések részletes szabályait a 2018. július 1-jén hatályba lépett 472/2017.( XII.28.) Korm. rendelet tartalmazza. Már elnevezéséből is kitűnik, hogy nem általánosságban kívánja rendezni az utazási szerződéseket, hanem az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések sorában külön nevesíti az utazási csomagra, valamint az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződési feltételeket.
Az utazási csomag a korábbi rendelet által is szabályozott, ismert jogi fogalom volt, amelynek a lényege legalább 2 különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként (szállás, utazás, transzfer). Azonban az új jogszabály külön nevesíti azt az utazási csomagot, amelyben az egyes részszolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, vagy amelynek létrejöttében több utazási szolgáltató vesz részt oly módon, hogy önálló szerződések megkötésére kerül sor. Ez utóbbi feltételei: az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, az utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják, az utazási szolgáltatásokat „csomag” vagy más hasonló néven hirdetik, az utazási szerződés alapján a különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utasnak vagy az egyes utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében.
Új fogalomként szabályozza az utazási szolgáltatásegyüttest, amelynek lényege: egyazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett legalább 2 külön típusú utazási szolgáltatás, amely nem alkot utazási csomagot és az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések megkötését eredményezi.
A korábbi szabályozáshoz képest nagyobb hangsúlyt kaptak az utas tájékoztatásával kapcsolatosan az utazásszervezőt és közvetítőt terhelő kötelezettségek. Ennek részeként a rendelet mellékletében szereplő formanyomtatvány kitöltésével kötelesek általános tájékoztatást nyújtani az utazási szerződés megkötését megelőzően.
Egyszerűsödtek az utazó felmondása esetére irányadó szabályok. (Korábban elállás illette meg az utast.) Továbbra is megmaradt az utas indokolás nélküli felmondásának joga, az utazási szerződésben bánatpénz kiköthető, annak összege tekintetében a jogalkotó egyetlen korlátot állít, nem haladhatja meg a részvételi díj összegét.

Milyen típusú biztosítást érdemes kötni, ha valaki nyaralást tervez?

Nyaralás estére mindenképpen ajánlott baleset- és betegség-, esetleg poggyászbiztosítást kötni. Az utazási vállalkozók általában ajánlják ennek megkötését és közre is működnek abban. Díja a nyújtott szolgáltatások színvonalához és értékhatárához igazodóan emelkedik.
Célszerű storno biztosítás megkötése is, ez az utazás betegség vagy haláleset miatti meghiúsulása esetén nyújt anyagi kárpótlást. A kikötött bánatpénz önrésszel csökkentett visszatérítésére teremt lehetőséget, ami az utazás időpontjához közeledve egy nagy értékű utazás esetében tetemes összeg is lehet.

Forrás: 2018.07.24.Jogi Fórum / OBH