Békéltető Testület megalakulása

MEGALAKULT AZ ÚJ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Január 1-jén dr. Palkovics László fogyasztóvédelemért is felelős miniszter három évre kijelölte a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület tagjait. A tagok jogviszonyukat pályázat útján nyerték el. A tizennégy testületi tag – akik már ezt megelőzően is foglalkoztak békéltetéssel – megfelelő szakmai ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett új testület az előző években megszokott kiváló színvonalon folytatja tovább munkáját.

Mint ismert, a fogyasztók és a vállalkozások vitás ügyeinek, panaszainak gyors, ingyenes, bírósági eljáráson kívüli rendezését látja el immár két évtizede a békéltető testület.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény tavaly szeptemberben elfogadott módosítása elsősorban a testületek működésének egységességét és hatékonyságának növelését célozta meg. A hatékonyság növelése érdekében a testületek vezetését professzionális alapokra helyezi, és jelentősen csökkenti a tagok kiválasztása során az adminisztratív terheket. A módosítással a jelenleginél is ismertebbé, egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a szakmailag független békéltető testületek működése. A működtetésükkel kapcsolatos feladatokat a megyei kereskedelmi és iparkamarák látják el, a tevékenység végzéséhez szükséges forrásokról pedig az állam gondoskodik.

A békéltető testületi tagokat a területileg illetékes kamara által lefolytatott pályázat alapján választották ki. Tagságra bárki pályázhatott, aki a kiírt feltételeknek megfelelt.

A pályázók közül a tagokat, illetve az elnököt 3 évre a területileg illetékes kamara, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara véleményezését követően a fogyasztóvédelemért felelős miniszter választotta ki.

A békéltető testület jogi vagy közgazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkező tagja egyedül jár el. Háromtagú tanácsban a testület akkor jár el, ha a testület elnöke szerint azt a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja, vagy ha bármelyik fél kéri.