Jelentős változások a kötelező jótállási szabályokban

Módosulnak a jótállási és szavatossági szabályok és több újdonságot is tartalmaznak. A változások 2021. január 1 – től lépnek hatályba, az új rendelkezések ezen időpontot követően vásárolt termékekre vonatkoznak.

A fogyasztókat a szavatosság és a jótállás érvényesítése miatt éri a legtöbb sérelem. A jótállás-szavatosság kiemelt kezelését, szabályok módosítását indokolta a fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai, valamint az, hogy a békéltető testületekhez érkező fogyasztói kérelmek jelentős része a szavatosság és jótállás témakörét érintette. A jogszabály-változások a fogyasztók és a jogkövető vállalkozások jogainak hatékonyabb védelmét fogják elősegíteni.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás jelenlegi egy évvel szembeni időtartama a termék árához igazodva, sávosan az eladási ártól függően változik: 10 000-100 000 forintig 1 év; 100 000-250 000 forintig 2 év; 250 000 forint felett 3 év. A határidők elmulasztása továbbra is jogvesztéssel jár.

A tartós fogyasztási cikkek köre kibővült, ide tartoznak, például a 10 000 forintos eladási ár feletti nyílászárók, árnyékolástechnikai eszközök, riasztóberendezések, kamerás megfigyelőrendszerek, napelemrendszerek, napkollektorok, játék hoverboard (légdeszka), játék elektromos roller és játék drón, külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok, továbbá a rendeletben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei, stb.

Ha a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe a fogyasztó, akkor a jótállás kezdő időpontja az átadás napja lesz.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

Javítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás, napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási jegyet a vállalkozás már elektronikusan is átadhatja a fogyasztónak – legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon. Ez esetben a jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás képviseletében eljáró személy elektronikus aláírását. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.

A rendelkezés kiegészül: a jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
A jelenleg hatályos rendelkezés szerint "a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze". Ezt is egyértelműsítette a jogszabályi változás azzal, ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy csere várható időtartamáról. A szabályozás kiegészült azzal is, hogy a javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a javítás elvégzéséről annak megtörténtét követő öt munkanapon belül; továbbá a megállapítást követő öt munkanapon belül, ha a dolog nem javítható, ha a javítás várhatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, vagy a javítás nem lehetséges harminc nap alatt. A fogyasztóvédelmi hatóság pedig hatáskört kapott a kereskedők és a szervizek közötti kommunikáció ellenőrzésére.

A módosítással egyértelművé váltak és szigorodnak a kicserélés, illetve a visszafizetés szabályai is. A vállalkozás a fogyasztási cikk cseréjére, ha pedig ez nem lehetséges, a vételár visszafizetésére lesz köteles:
- ha az első javítás során megállapításra kerül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik;
- ha a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván javítást;
- ha a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.
A cserére, visszafizetésre 8 napon belül sort kell keríteni. A fentiek nem vonatkoznak bizonyos fogyasztási cikkekre, például: elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, motorkerékpárra, személygépkocsira, stb.

A szavatossági és jótállási igény érvényesítéséhez a szakvélemény kérése továbbra sem kötelező. Ha a vállalkozás azonban azt állítja, hogy a fogyasztó okozta a termék hibáját, tehát a hiba pl. a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett a terméken, akkora hiba okát a vállalkozásnak kell bizonyítani szavatosság alá eső termékek esetében, a vásárlástól számított hat hónapon belül, majd ezt követően másfél évig a fogyasztónak kell bizonyítani. A bizonyítás a szakvéleménnyel történik. A jótállás esetében a teljes idő alatt a vállalkozás oldalán van a bizonyítási kötelezettség, tehát a szakvéleményt a vállalkozásnak kell kérni. A szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 76/501-525, 70/938 4765
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu