Kézbesítési vélelem tényének beállta T.ZS.2006 Kft.

                                                             BKMBT:162/2019.számú ügyben
                                                             A vállalkozás neve: T.ZS.2006 Kft.
                                                 A vállalkozás székhelye: 2030 Érd, Karolina út 12.
                                                    A vállalkozás cégjegyzékszáma: 13-09-107614

 A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. §, (1) bekezdése értelmében „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni”. A (2) bekezdés szerint a „postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

Kézbesítési vélelem tényének beállta AQUILIA-JET Kft.

BKMBT:163/2019.számú ügyben
A vállalkozás neve: AQUILIA-JET Kft.
A vállalkozás székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 59.
A vállalkozás cégjegyzékszáma: 01-09-302768

  A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. §, (1) bekezdése értelmében „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni”. A (2) bekezdés szerint a „postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

Kézbesítési vélelem tényének beállta Herczeg Gyula Non-Stop Víz Szerviz

BKMBT:166/2019. számú ügyben
A vállalkozás neve: Herczeg Gyula Non-Stop Víz Szerviz
Építőipari és Szolgáltató Kft.
A vállalkozás székhelye: 6000 Kecskemét, Szirom u.36.
A vállalkozás cégjegyzékszáma: 03-09-130820

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. §, (1) bekezdése értelmében „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni”. A (2) bekezdés szerint a „postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

Kézbesítési vélelem tényének beállta Herczeg Gyula Non-Stop Víz Szerviz

BKMBT:173/2019.számú ügyben
A vállalkozás neve: Herczeg Gyula Non-Stop Víz Szerviz
Építőipari és Szolgáltató Kft.
A vállalkozás székhelye: 6000 Kecskemét, Szirom u.36.
A vállalkozás cégjegyzékszáma: 03-09-130820

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. §, (1) bekezdése értelmében „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni”. A (2) bekezdés szerint a „postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

Kézbesítési vélelem tényének beállta ILGA 2011. Kft.

BKMBT: 055/2019. számú ügyben
A vállalkozás neve: ILGA 2011. Kft.
A vállalkozás székhelye: 7630 Pécs, Zsolnai Vilmos út 65.
A vállalkozás cégjegyzékszáma: 02-09-076781

A  Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. §, (1) bekezdése értelmében „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni”. A (2) bekezdés szerint a „postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”