Kézbesítési vélelem tényének beállta KELL-SHOW

BKMBT/360/2016. számú ügyben
A vállalkozás neve: KELL-SHOW Műsoriroda Bt.
A vállalkozás székhelye: 1119 Budapest, Tétényi út 101/D.II.8.

A vállalkozás cégjegyzékszáma: 01 06 776718

 A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. §, (1) bekezdése értelmében „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni”. A (2) bekezdés szerint a „postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”